Marijke Schutte

Ik gebruik mijn verbeeldingskracht om de mogelijkheden van de realiteit te onderzoeken, om via die weg mogelijk de verbeeldingskracht van de toeschouwer aan te spreken. Voorheen kon mijn fantasie mij ontregelen en overheersen. Nu ik grip op haar heb maak ik gebruik van de mogelijkheden die zij mij biedt, om haar potentie scherper in te zetten voor mijn werk. Bruxisme is een stopmotion animatie waar in een duistere droomachtige wereld tanden, botten en kaken hun eigen leven leiden, en de destructieve kracht van tandenknarsen en kaakklemmen verbeelden.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close